rekryteringsföretag om oss

Framtidens bästa jobb hittar du hos ett rekryteringsföretag.

Framtidens bästa jobb hittar du hos ett rekryteringsföretag.

Rekryteringsföretagens historik

Rekryteringsföretagens historia går långt tillbaka i tiden, men det var under 1900-talet som de etablerade sig som en betydande del av arbetsmarknaden.

De första rekryteringsbyråerna:

 • De första rekryteringsbyråerna dök upp i USA i slutet av 1800-talet. Dessa byråer fokuserade främst på att rekrytera kontorspersonal och tjänstemän.
 • Europa etablerades de första rekryteringsbyråerna i början av 1900-talet. I Storbritannien grundades “The Appointments Bureau” 1909. Sveriges första bemanningsföretag grundades 1953 av Ulla Murman. Då hette det Stockholms Stenografservice, idag heter det Manpower. Hon lade därmed grunden för en helt ny anställningsform på svensk arbetsmarknad – men dömdes också flera gånger i domstol för att hon bröt mot då gällande lagstiftning.

Tillväxt och expansion:

 • Under 1950- och 1960-talen skedde en kraftig tillväxt av rekryteringsbranschen. Detta berodde på en rad faktorer, bland annat den ökande efterfrågan på specialiserad arbetskraft och den globaliseringen av ekonomin.
 • Rekryteringsföretagen blev allt mer specialiserade och fokuserade på specifika branscher eller yrkesgrupper.
 • Nya typer av rekryteringsföretag dök upp, till exempel bemanningsföretag och executive search-firmor.

Idag:

 • Rekryteringsföretagen är en viktig del av den moderna arbetsmarknaden. De spelar en betydande roll i att matcha arbetssökande med rätt jobb och att hjälpa företag att hitta den kompetens de behöver.
 • Det finns en stor variation av rekryteringsföretag på marknaden, med olika inriktningar och erbjudanden.
 • Rekryteringsbranschen är ständigt i utveckling och nya tekniker, som artificiell intelligens, används allt mer i rekryteringsprocessen.

Här är några viktiga årtal i rekryteringsbranschens historia:

 • 1893: Den första rekryteringsbyrån i USA, “The Hayden Company”, grundas.
 • 1909: “The Appointments Bureau”, den första rekryteringsbyrån i Storbritannien, grundas.
 • 1953: “Stockholms Stenografservice”, den första rekryteringsbyrån i Sverige, grundas.
 • 1950- & 1960-tal: Kraftig tillväxt av rekryteringsbranschen.
 • 1970-tal: Uppkomst av bemanningsföretag.
 • 1980-tal: Uppkomst av executive search-firmor.
 • 2000-tal: Användning av internet och sociala medier i rekryteringsprocessen.
 • 2020-tal: Användning av artificiell intelligens i rekryteringsprocessen.

Rekryteringsbranschen har genomgått en stor förändring under de senaste decennierna. Idag är rekryteringsföretagen en viktig del av den moderna arbetsmarknaden och de spelar en betydande roll i att matcha arbetssökande med rätt jobb och att hjälpa företag att hitta den kompetens de behöver.