Kategorier
Okategoriserade

Novare

Novare är ett konsultföretag som specialiserar sig på ledningsutveckling, organisationsutveckling och strategisk rådgivning. Företaget hjälper företag att förbättra sin verksamhet genom att utveckla sina ledare, organisera sig effektivare och fatta bättre beslut.

Novare har en lång erfarenhet av att arbeta med företag i olika branscher och storlekar. Företaget har ett starkt team av konsulter med expertis inom en rad olika områden, bland annat:

 • Ledarskap: Novare hjälper företag att utveckla sina ledare genom att erbjuda utbildning, coaching och rådgivning.
 • Organisationsutveckling: Novare hjälper företag att organisera sig effektivare genom att analysera och förbättra sina processer, strukturer och kultur.
 • Strategisk rådgivning: Novare hjälper företag att fatta bättre beslut genom att analysera deras omvärld, identifiera deras strategiska mål och utveckla planer för att nå dessa mål.

Novare erbjuder ett brett utbud av tjänster inom ledningsutveckling, organisationsutveckling och strategisk rådgivning, bland annat:

 • Ledarskapsutbildning: Novare erbjuder ledarskapsutbildningar för olika nivåer och roller. Utbildningarna kan vara interna eller externa och fokuserar på en rad olika områden, bland annat:
  • Ledarskapsstil
  • Kommunikation
  • Problemlösning
  • Motivation
  • Konflikthantering
 • Coaching: Novare erbjuder coaching för ledare på alla nivåer. Coachingen kan fokusera på en rad olika områden, bland annat:
  • Personlig utveckling
  • Karriärutveckling
  • Utveckling av ledarskapskompetenser
 • Organisationsutveckling: Novare hjälper företag att analysera och förbättra sina processer, strukturer och kultur. Detta kan göras genom att genomföra en organisationsanalys, utveckla nya processer eller strukturer, eller förändra företagskulturen.
 • Strategisk rådgivning: Novare hjälper företag att analysera deras omvärld, identifiera deras strategiska mål och utveckla planer för att nå dessa mål. Detta kan göras genom att genomföra en strategisk analys, utveckla en strategisk plan eller implementera en strategisk plan.

Novare är ett professionellt och erfaren konsultföretag som kan hjälpa företag att förbättra sin verksamhet genom att utveckla sina ledare, organisera sig effektivare och fatta bättre beslut.

Här är några exempel på hur Novare kan hjälpa företag:

 • Ett företag som vill utveckla sina ledare kan kontakta Novare för att få hjälp med att genomföra en ledarskapsutbildning eller erbjuda coaching till sina ledare.
 • Ett företag som vill organisera sig effektivare kan kontakta Novare för att få hjälp med att analysera sina processer och strukturer, eller för att utveckla nya processer eller strukturer.
 • Ett företag som vill fatta bättre beslut kan kontakta Novare för att få hjälp med att analysera sin omvärld, identifiera sina strategiska mål och utveckla en strategisk plan.

Oavsett om ett företag vill utveckla sina ledare, organisera sig effektivare eller fatta bättre beslut kan Novare hjälpa till.